Ford Ranger 2020 Limited về Việt Nam

Ford Ranger 2020 Limited tại Việt Nam có giá bán dự kiến khoảng 800 triệu đồng…

Vua bán tải Ranger phiên bản FX4 2020

Vua bán tải Ranger phiên bản FX4 2020 vừa ra mắt dân chơi xe tại Thái…

Ford Ranger FX4 2020 bản giới hạn 1000 chiếc

Ford Ranger FX4 2020 với số lượng sản xuất giới hạn 1001 chiếc trên toàn thế…